Invisalign กับเปอติ๊ดและเอ้

Invisalign กับเปอติ๊ดและเอ้

1h 45m
2018

หน้าเรียว สวยขึ้น กล้ายิ้มมากยิ่งขึ้น !
ความเปลี่ยนแปลงของคุณเปอติ๊ดและคุณเอ้ (the voice thailand) ที่เกิดขึ้นจริง
กับการจัดฟันแบบใส Invisalign ที่เดนต้าจอย