การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมเพื่อความงาม

การแก้ไขตำแหน่งของขากรรไกรที่อยู่ในจุดสบฟันที่ผิดปกติ ปรับให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้การสบฟันและรูปหน้าดูสมดุล ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด