ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับจัดฟันใส

ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับจัดฟันใส

2m
2018

“คุณชนินทร์ อุดมศรีรัตน์” เจ้าของ มีเดียเอเจนซี่ Shoot2China Marketing เนื่องด้วยการทำงานที่ต้องพบเจอผู้คน และสื่อสารหน้ากล้องอยู่เสมอ รอยยิ้มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร