starts in 5 seconds
Veneers

Veneers

starts in 5 seconds
1h 45m
2018

แก้ไขปัญหาฟันบิ่น ฟันแตก ฟันห่าง เปลี่ยนยิ้มที่ไม่มั่นใจ ให้กลับมาสดใสด้วยเคลือบฟันขาว วีเนียร์ (Veneers) พร้อมทั้งทำให้ฟันคุณขาวขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดอย่าปิดโอกาสในชีวิตของคุณเพียงเพราะแค่คุณฟันไม่สวย

ทันตกรรมเพื่อความงาม